iris89

33 teksty – auto­rem jest iris89.

Opiekun

Przez ok­no się wkrada
księżyca twarz blada,
bez­sze­les­tnie każdej z zim­nych no­cy.
Nie czy­ni te­go w złości,
ale tyl­ko dla pewności,
że nie umieram właśnie z tęsknoty. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 listopada 2012, 15:21

Pożegnanie

Dłońmi zziębnięty­mi od je­sien­ne­go deszczu,
gaszę warg Twych czerwienie.
Scałowuję cały smu­tek z przym­kniętych Twych powiek.
A nasze ser­ca równym ryt­mem piszą wier­sze o miłości
Byś miał kocha­ny co czy­tać do snu. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 października 2012, 19:11

Jest ta­ki rodzaj fik­so­wania z tęskno­ty, gdy spraw­dza się skrzynkę co 5 mi­nut, cho­ciaż list ma przyjść do­piero nazajutrz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lipca 2012, 20:25

I tonę dziś zno­wu w gra­nato­wej tęsknocie.
Nad głową kołyszą się gwiaz­dy na wietrze.
I umierać tak będę każde­go z wieczorów
póki nie wrócisz Ty- mo­je powietrze 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2012, 21:13

Kiedyś

Zachłysnęłam się raz życiem
I zbyt szyb­ko je wyplułam
Tak znudzo­na moim byciem
Umierając nic nie czułam

Myślą tyl­ko zaplątana
Próbo­wałam dot­knąć Ciebie
Chciałam tyl­ko być kochaną....
Chy­ba mnie nie chcieli w niebie

Bo to niebo Tobą było
Twoim szep­tem w mo­jej głowie
Nim się wszys­tko to skończyło
Zos­ta­wiło ból po sobie. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 4 stycznia 2012, 18:25

Niepew­ność po­wodem mej bezsenności. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 września 2011, 15:07

Marynarzowa

Nie za­pom­nij kochany
Tych oczu spłakanych
W ten czas co upływa
Gdym cała w roz­terce
Bo z Tobą me serce
Dziś w morze wypływa
Tych gwiazd co dla Ciebie
Układam na niebie
Co wieczór wytrwale
I szeptów na­miętnych
Pie­szczotą dotkniętych
Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 lipca 2011, 15:39

Znikanie

Zos­tań ze mną choć jeszcze na chwilę.
Kłam mnie skradziony­mi słowa­mi.
Wier­sza­mi co znasz je na pa­mięć
Szep­cz do ucha o wiel­kiej miłości.
Zim­ne pal­ce spleć z moimi.
Będę uda­wać że aż mnie parzą.
I us­ta­mi bez uczucia
Scałuj ze mnie tęsknotę.
Kłam mnie proszę
Słowem, gestem...
Niech już nie czuję, że znikam. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 lipca 2011, 19:34

Tylko Ona

Na te my­sio­sza­re smutki
Na wie­czo­ry zapłakane
Na pochop­nych czynów skutki
Na marze­nia z rąk wyrwane
Na dłużące się godziny
- gdy nie możesz dob­ry Boże
w całym świecie nie kto inny
tyl­ko Miłość mi pomoże 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 czerwca 2011, 18:01

Ja nie umiem cze­kać. Cze­kanie mnie za­biją... a głupia, za­kochałam się w marynarzu... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 maja 2011, 19:21
iris89

Szukam siebie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iris89

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność